O nás

Naše vize

__________

 

Naše filosofie je v navrhování nadčasových domů, které reagují na současné trendy jak v architektuře a designu, tak i v oblasti moderních technologií, doprovázejících pasivní domy.

 

Naše přednosti vidíme v přístupu k navrhování. Klademe důraz na funkci, estetiku a detail. Snažíme se o maximální propojení interiéru s exteriérem. Nadčasovost vnímáme v dispozičních rešeních, použitých materiálech i technologiích. To vše je krokem k částečné energetické sobestačnosti.

Nechceme navrhovat domy pouze jako prázdné schránky, čekající na zařízení. Naší ambicí je vytvořit celistvý projekt včetně detailního řešení interiéru - jeho vnitřní funkční struktury a vazeb na exteriér.

 

Historie firmy

__________

 

Nadčasový dům vznikl v roce 2015 spojením nadšenců pro pasivní domy. Jsme mladý kolektiv, který má ale velké zkušenosti. A potřebu rozvíjet se dál. Sledujeme vývoj moderních technologií, a proto s každým novým projektem přicházíme i s dokonalejšími postupy, materiály a novým technickým řešením. Díky tomu se nám nejen daří neustále snižovat nároky domů na provoz, ale zároveň pro jejich obyvatele vytvářet skutečně komfortní zdravé vnitřní prostředí.

Náš tým

__________

 

Ing. Zdeněk Šlancar

Hlavní projektant

 

Zdeněk se o pasivní domy zajímá více než šest let. Vystudoval VUT v Brně. Je sportovec tělem, inženýr diplomem a duší týmovým hráčem. Absolvoval několik školení v centru pasivního domu a stále se snaží nabírat nové zkušenosti. Má rád, když se věci dělají komplexně,  a ne napůl. To totiž obvykle vede ke špatnému výsledku. Navrhl a vyprojekto-val nespočet rodinných domů. Věnuje se především projekci. Dobře poradit umí ale i s výběrem materiálů a technologií. Záleží mu na tom, abyste z bydlení v novém domě měli radost.

 

Bc. Pavel Čánský

Architekt

 

Pavel je kreativním článkem týmu. V současnosti studuje pátým rokem Fakultu architektury na VUT v Brně. Má zkušenosti v oblasti navrhování rodin-ných domů i občanských staveb. V praxi se pohybuje tři roky. V našem týmu zajišťuje individuální a originální přístup architekta. V jeho rukách vzniká koncept stavby, dispoziční řešení, objemové studie a kompletní návrhy interiérů
i exteriérů včetně vizualizací. Mezi Pavlovy koníčky patří hudební kapela, grafika, cestování a vaření.

 

Jana Šlancarová

Autorizovatý technik

 

Nepostradatelný člověk v našem kolek-tivu, který se stavařině věnuje již 25 let. Jana zajistí kompletní vyjádření od dotčených orgánů, správců sítí a ostat-ních účastníků řízení pro umístění a povolení staveb. Svým zkušenostmia znalostmi dokáže řešit i ty nejproble-matičtější úskalí projektu. Následně v rámci realizace staveb provádí stavební dozory nebo je najímána jako technický dozor staveb, zejména staveb veřejných. Po dokončení stavby, ve spolupráci se stavebníkem, překon-troluje, případně poradí nebo zajistí doklady pro užívání stavby. Jejím koníčkem je sport a cestování.

 

Ing. Bc. Dušan Medla

Statik

 

Dušan je náš odborník přes beton, ocel, dřevo, výztuž atd. Dušan zajistí, že váš dům nikdy nespadne. Studoval na FAST VUT specializaci na statiku pozemních staveb a na PřF MU obecnou mate-matiku. Má bohaté zkušenosti se sta-tikou konstrukcí u nás, ale i v Rakousku. Statice se prakticky věnuje už 5 let. Rád hraje na bicí a všemožné perkuse. A taky se občas snaží lézt po stěnách a jezdit na skejtu.

 

Martin Suchánek

Hypoteční poradce

 

Martin se specializuje na zprostřed-kování hypotečních úvěru s prémiovými úrokovými sazbami. Několik let zkuše-ností, spolupráce s prověřenými partnery a Martinův lidský přístup uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího klienta.

 

NADČASOVÝ DŮM s.r.o.

Adresa kanceláře:

Sady 28. října 17a

690 02 Břeclav

 

Sídlo a fakturační adresa společnosti:

Revoluční 210/2

Charvátská Nová Ves

690 06 Břeclav

 

tel.: +420 775 142 970

e-mail: zdenekslancar@nadcasovydum.cz